Tin tức

Hướng dẫn săn Boss Vàng kiếm đồ và điểm PCpoint để cộng hưởng

Cứ 2 tiếng 1 lần, tại loren sẽ có 1 lượt boss vàng xuất hiện, săn boss sẽ được box kundun từ 1 - 5 và có tỷ lệ ném ra đồ elx, đồng thời mỗi 1 nhân vật dứt điểm boss sẽ nhận được số PC point Tương ứng!

Thông tin BOSS Hoàng Kim

 

Hình ảnh Loại quái vật Vật phẩm rơi ra Bản đồ xuất hiện
1 Golden Goblin Box Of Kundun 1 Loren
2 Golden Titan Box Of Kundun 2 loren
3 Golden Dragon Box Of Kundun 3 Loren 
5 Golden Lizard Box Of Kundun 3 loren
4 Golden Tantallos Box Kundun 5 loren
6 Golden Rabbit Hộp May mắn Loren
7 Golden Knight Box Of Kundun 3 Loren
8 Golden Devil Box Of Kundun 3 Loren  
9 Golden stone Box Of Kundun 4 Loren
10 Golden Crust Box Of Kundun 4 Loren 
11
Golden satyros
Box Of Kundun 5 Loren
12 Golden Twin Tail Box Of Kundun 5 Loren 
13 Golden Napin Box Of Kundun 5 Loren
14 Golden Iron Knight 04 Box Of Kundun 5 Loren
15 Great Dragon 05 Box Of Kundun 5 Loren