Tin tức

Hướng Dẫn Bán Hàng Offline

Hướng dẫn Bán Item bằng WCoin Online và Offline.


Tại Map Lorencia (Sub-1)

 

1. Bán Online 


2. Bán Offline
Lưu ý: Khi tren bán hàng để ý kỹ giái tiền
và treo đúng tên khi bán Online, nếu treo sai mất item và bị mua mất, BQT sẽ không chịu trách nhiệm