Tin tức

Giới Thiệu về hệ thống Socket và khảm trang bị socket

Giới thiệu hệ thống Socket

- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.
- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.
- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

    + Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
    + Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
    + Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

    1/ Hạt nguyên tố

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(46:242)  gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.- Các loại Hạt Nguyên Tố:

   
2/ Ngọc nguyên tố

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(46:242) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

Chú ý: lv3 rớt ở Kan2 New, BC, DS hoặc các máp cao hơn


Danh sách các loại ngọc nguyên tố:

 

3/ Khảm ngọc

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:
+ Đến Elbeland(49:242) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Chọn socket cần khảm ngọc
+ Tỉ lệ thành công 100%
- Option bổ sung:
+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

a. Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.


b. Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.


4/ Hủy tính năng socket
- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed  tại Elbeland(49:242).
- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

5/ Lựa chọn ngọc nguyên tố

Chú ý:
- Vũ khí 2 tay có tối đa 5 socket
- Vũ khí 1 tay có tối đa 3 socket
- Giáp trụ/ khiên có tối đa 5 socket


Việc cân nhắc khảm ngọc nguyên tố nào là  theo tính toán riêng của mỗi người nhưng theo kinh nghiệm của mình thì có những chú ý như sau:

- Về vũ khí :
+ Dọc kỹ mục 3.a để có thứ tự khảm ngọc nguyên tố (seed) chính xác nhằm kích hoạt dòng bonus
+ Seed đầu tiên nên chọn là  thuộc tính sét "Tăng tỷ lệ ra đòn sát thương tối đa 12%"  clbmu dịch chính xác hơn là  " Tăng tỷ lệ tấn công hoàn hảo 12%" 
+ Seed thứ 2 nên chọn là thuộc tính băng "Tăng sức tấn công tuyệt chiều +45"
+ Seed thứ 3 nên chọn là thuộc tính lửa các bạn nên chọn seed "Tăng sức tấn công/ma lực +25". Với MGC có thể cầm 2 vũ khí nên ở vk thứ 2 sed thứ 3 mình sử dụng "Giảm tiêu hao AG+42%". Với DK thì mình nghĩ sed "Tốc độ tấn công+9" ngon hơn, cũng không tồi nếu MGP chọn sed tăng tốc độ +9 này.
+ Đối với VK của AE thì có tối đa đến 5 socket vì vậy theo mình chọn "tốc độ tấn công +9" cho seed 3 và  "Tăng sức tấn công/ma lực +25" cho seed 4. Seed 5 thì tùy thực tế mà khảm
+ Về dòng bonus thì mình thấy +11 sức tấn công tuyệt chiêu được nhiều người chọn hơn cả ( khảm theo thứ tự:  Sét, Băng, Lửa).

- Về giáp trụ/ Khiên: Có 02 kiểu khảm phổ biến nhất

+ Kiểu 1: hp+34, hp+6%, dd+6%
+ Kiểu 2: hp+34, hp+6%, rf+7%
(bonus +29 HP)

Kiểu 1 phù hợp cho các class máu giấy như DW, MGP, AE
Kiểu 2 phù hợp cho các class trâu máu hoặc cận chiến như  DK, MGC (Sum cũng build theo đường này vì có chiêu buff phản dame rất khủng).


Còn tính năng socket "tăng 3% double dame" hoặc "1% loại bỏ phòng thủ" thì mình đang test. Sẽ cập nhật lại cho các bạn sau. ( Ai full sed rồi thì comment vào đây đê mình update đỡ phải test ^^).

Để hoàn thành bài viết này mình thu thập nguồn  từ internet và kinh nghiệm của mình khi chơi game. TH mình nhầm lẫn hoặc không đúng đoạn nào thì anh em cùng thảo luận góp ý nhé ^^.


Thân !